Viktor Simakov

директор at Grand
Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Region, Russia

Experience

  • Grand October 2004 - Now | 19 years 8 months Nizhniy Novgorod (Russia)