Lesopromyshlennaya company Lobva

Lesopromyshlennaya company Lobva

About

  • Founded date 2008
  • Planing mill
  • from 1000 to 5000 employees